SPORTCENTRUM.zirafa.sk, žilinský všešportový areál

Aktuality

(web OZ Za Krajšiu Žilinu, Jozef MIČIC, 23.5.09)   

Športcentrum na Karpatskej - ešte jedna reakcia

Reakcií na projekt na Karpatskej už bolo neúrekom - ale pre vysvetlenie druhej strany ešte jeden krát.

Keď sa objavil projekt športcentra na Karpatskej na verejnosti - ja osobne som ho zaregistroval niekedy v apríli 2009 - ako projekt pre športovcov to bol vcelku zaujímavý a určite prospešný pre naše mesto, dokonca aj lokalita by je určite väčšinou obyvateľov akceptovateľná. Potom sa objavil návrh na uznesenie na rokovanie mestského zastupiteľstva a v tej chvíli do myšlienky vstúpili určité pochybnosti. Pravdaže len pre toho, kto si návrh uznesenia aj s dôvodovou správou   a prílohami 1 ., 2 . a 3 .  prečítal. Tak mi nedalo a na uvedený návrh, ktorý poslanci MZ aj schválili som reagoval článkom na stránkach OZ ZKŽ .Podobne reagoval aj Michal Filek z MY Žiliniských novín vo svojom článku .  Pán Karol Čepec zo športcentra Žirafa a teda budúci prevádzkovateľ nového areálu,  sa na stránkach novobudovaného centra snaží vysvetli, že nemáme pravdu, že dopad na mestský rozpočet bude rozhodne nižší, a že som si uznesenie poriadne neprečítal. Tvrdenia pána Čepca sú pochopiteľné, je to jeho živobytie a svojím spôsobom aj životné poslanie a bojovať zaň bude určite všetkými spôsobmi. Potom sa však pridal poslanec MZ Peter Fiabáne a okrem iného  vo svojom stanovisku uvádza, že články sú písané bez snahy o objektívnosť. To ma donútilo k tejto, dúfam už poslednej reakcii. Aj keď ma v istých veciach už predbehol zase pán Filek vo svojom článku , práve snaha o objektívnosť ma viedla k napísaniu uvedených článkov. P. Fiabáne  na príklade uvádza prirovnanie - doslova - Použil by som jedno prirovnanie  - to ako keby prišiel do Žiliny kórejský investor, povedal, že chce stavať automobilku a na základe tejto informácie štát osloví všetky automobilky, či náhodou aj oni nechcú pri Žiline tú automobilku postaviť a čo by to asi stálo .

Ja tvrdím - ak by tú automobilku kompletne chcel zaplatiť  z našich peňazí (či už na splátky, alebo rovno) tak pre štátnu, alebo verejnú správu by to mala byť samozrejmá povinnosť!!! Aj keď im to priamo zákon takto neprikazuje a tým pádom sa teda zákon neporušuje. Aj zverejnenie súťaže na nástenke vraj nebolo porušením zákona...

Takto je to tak, že mesto poskytne pozemky, zaplatí investíciu, poskytne záruky aj na splácanie prevádzky, investor to akurát postaví. Nechcem tým znižovať jeho zásluhy, ale je to hradené z verejných peňazí a tak k tomu treba pristupovať verejne.

Obvinili ma, že zavádzam a zámerne uvádzam nepresnosti. Ja tvrdím, že zámerne uvádzajú nepresnosti práve títo páni a tiež sa k nim dá priradiť aj stanovisko mesta. Viackrát uvádzajú, že projekt bol dlhodobo medializovaný. Týmto by som ich chcel vyzvať, aby zverejnili všetky články, ktoré k tomuto projektu a v takejto forme boli zverejnené. Ja sledujem dianie v meste dosť pozorne, takéto niečo, ešte aj s dopredu vybratým investorom som nikde nevidel. Na oficiálnej stránke mesta sú tieto informácie tak isto riedko ako o OC Hrad. Aj keď sa primátor snaží nahovoriť nám niečo iné. Predpokladám, že stránky www.zilina.sk zrejme vôbec nečíta. A oficiálne stránky novobudovaného centra majú prvý článok datovaný na 20.4.2009. Tiež dosť ťažko hovoriť o dlhodobej medializácii, keď sa to schvaľovalo 27.4.2009. A zmienka o predstavení projektu v októbri 2008 hovorí o úplne inej podobe projektu a tiež inom spôsobe financovania.

Ďalej, ako už uviedol p. Filek, v uznesení MZ č. 52/2009 sa doslova uvádza:

Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie medzi mestom ako poskytovateľom dotácie a SPV ako prijímateľom dotácie za nasledovných podmienok:

výška dotácie max. 829.847.97 € ročne (t.j. 25.000.000,-Sk ročne), nikde ani zmienka, že by to malo byť menej, ak nepočítam to slovíčko max.

Mne na tom vadí práve ta maximálna suma, pretože ak sa vyššie menovaní páni dušujú, že to bude menej, mali to presadiť do textu uznesenia. Tá suma nie je napísaná ako maximálna suma za ktorú sa to dá postaviť aj prevádzkovať, je tam priamo napísané  - výška dotácie (!!!!). Takto je jasné, že ak nebude dosť na réžiu z poplatkov, tak to podľa tohoto uznesenia zacvakáme my všetci. Ak by sa takéto niečo schvaľovalo za Slotu, určite by tam tieto drobné, ale podstatné formulácie Peter Fiabáne ako poslanec postrehol a minimálne by na to upozornil, prípadne ich namietal. Teraz mu to nevadí.

Dalo by sa diskutovať aj o ďalších detailoch, keď sa to však neurobilo pred schvaľovaním uznesenia a z iniciatívy poslancov,  teraz je to už zbytočné. 

Nechcem tu polemizovať o samotnom projekte, myslím si, že keby ho predložili na diskusiu občanom, určite by ho väčšinou odobrili. Ja som tiež uviedol, že samotný projekt je dobrý, zlá je cesta, ako k nemu mesto prišlo. Každý má svoju pravdu, každý má podľa mňa právo na vlastný názor. Hovoria mi, že sa mi to dobre vraví, keď ja za to nenesiem zodpovednosť. Ja si však myslím, že za to, kto teraz vedie mesto a rozhoduje o ňom istú zodpovednosť mám aj ja. A pokiaľ sme pred voľbami v Oz ZKŽ na prvé miesto kládli transparentné rozhodovanie, malo by to vydržať celé štyri roky. A práve takýmito rozhodnutiami kazíme všetko to, čo sme začali ešte v roku 2004. Teraz, keby sa uvedené uznesenie aj zmenilo, alebo zrušilo (čo sa samozrejme neurobí) istý tieň podozrenia, že je za tým aj niečo iné sa už ťažko bude dať zmazať. 

Jozef Mičic

OZ ZKŽ, administrátor www.zakrajsiuzilinu.sk

30.05.09 12:06 -

Komentáre (1)

 
Napísal - 30.05.09 16:23  Odpovedať

Pridať príspevok

[tucny]tučný text[/tucny] [kurziva]kurzívka[/kurziva] [podciarknut]podčiarknutý text[/podciarknut] :-) :)) :-D :-( :*( ;-) :[ 8-O *super* *ups* *ee* :-!

Posledné z galérie

   
  
   

   
  
   

Najnovšie blogy

CVČ Žirafa Žilina Mesto Žilina Javorku
© 2009 created by Adam Krupa, all rights reserved for www.zirafa.sk