SPORTCENTRUM.zirafa.sk, žilinský všešportový areál

Aktuality

   
  
   

(Žilinský večerník, Róbert KAŠŠA, 26.5.09)

ŠportCentrum oficiálne predstavené

Pred niekoľkými týždňami sme vás na stránkach našich novín informovali o hlasovaní mestského zastupiteľstva, ktorým sa do realizácie posunul projekt multifunkčného ŠportCentra na Karpatskej ulici. Keďže sa v ostatných dňoch ohľadom tohto projektu množili rôzne protichodné informácie, rozhodlo sa vedenie mesta usporiadať stretnutie s novinármi. A kde inde, ak nie priamo na pozemku budúcej výstavby.

Od provizória k špičke
Zámer za obdobie svojho vývoja prešiel z fázy dočasného riešenia až k špičkovému zariadeniu. Pôvodná myšlienka určenia výhradne pre tréningové potreby a mestské súťaže vychádzala od spôsobu technickej realizácie prostredníctvom nafukovacích hál. „Keďže sme vychádzali z minima finančných prostriedkov, pôvodnou myšlienkou bolo postaviť veľmi jednoduché športovisko s najnutnejšou infraštruktúrou, bez diváckeho zázemia s dvoma hracími plochami (nafukovacie haly), určenými pre tréningy a mestské súťaže. V takejto podobe malo byť financovanie zabezpečené z prostriedkov mestskej Žilinskej parkovacej spoločnosti s. r. o. Avšak po vyhodnotení dlhodobej prevádzky a s ohľadom na hygienické podmienky sme od nafukovacích hál ustúpili. Z dlhodobého hľadiska to nie je koncepčné riešenie. Prešlo sa do verzie s pevnými halami, ktoré majú dlhšiu životnosť a nižšie prevádzkové náklady, vyšší komfort, ale tým sa zase zvyšovala finančná náročnosť projektu," povedal primátor Ivan Harman. V tejto fáze do projektu vstúpil známy podnikateľ George Trabelssie ako spolumajiteľ parkovacej spoločnosti a doposiaľ jediný investor s reálnou ponukou financovania výstavby, ktorý predstavil svoj zámer: „Dnes projekt zahŕňa 23, nielen halových, športov a vytvára podmienky aj pre tie, ktoré tu doposiaľ nemali žiadne zázemie. Je priateľskejší k divákom a vyšší štandard umožní organizovať aj súťaže mimomestského, resp. celoslovenského či medzinárodného charakteru."

Športovci nebudú žiť na úkor ostatných činností mesta
Mesto samo na takúto investičnú akciu nemá peniaze a nemôže si ich ani požičať, lebo je na hranici úverového zaťaženia. Dá sa teda povedať, že Trabelssieho veľkorysá ponuka prišla v pravý čas. V krátkosti zhrnutý model financovania spočíva v tom, že súkromný partner postaví, dá do užívania, bude prevádzkovať a následne po dohodnutej dobe prevedie areál do vlastníctva mesta. Po uplynutí dohodnutej doby sa mesto stane vlastníkom celého areálu za symbolické jedno euro. Primátor mesta Ivan Harman: „Výstavbu uskutoční súkromný investor, ktorý areál prenajme mestu v presne vymedzenom čase a priestore. Dotácia v sume maximálne 829 847 eur ročne (25 miliónov Sk) nie je príjmom investora, ale predstavuje dotáciu na ekonomicky oprávnené náklady s výstavbou, užívaním, prevádzkou a údržbou športového komplexu. Priamy dopad na rozpočet mesta je v skutočnosti menší, predstavuje 331 939 eur (10 miliónov korún). Ostatné finančné prostriedky pôjdu z rozpočtu CVČ Žirafa, iných organizácií a z komerčných nájmov."

Športovci sú už netrpezliví
„Projekt ŠportCentra vyrieši nevyhovujúcu situáciu s halovými plochami v meste. Okrem halových sú v riešení zahrnuté aj ďalšie športy, ktoré vo voľnočasovej občianskej vybavenosti veľmi chýbajú. Znova sa tak k zmysluplnému tráveniu voľného času bude môcť vrátiť početná skupina mladých ľudí, ktorí súčasným stavom najviac trpia. Tento rok funguje v provizórnych priestoroch skoro 2000 športovcov, ktorí športujú v nevyhovujúcich telocvičniach a cestujú po okolí Žiliny. Výstavba areálu nám umožní sústrediť športy na jedno miesto, zvýšiť komfort a zjednodušiť našu organizáciu práce. Zároveň predpokladáme, že sa k nám vrátia športovci (pozn. autora: asi 30 percent členov CVČ Žirafa), ktorí sa po zatvorení športovej haly na Bôriku prestali zapájať do športových aktivít, pretože neboli ochotní akceptovať znížený komfort," dodáva Roland Mikula z Centra voľného času Žirafa, ktoré bude dominantným užívateľom.
Predseda komisie školstva, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Žiline Peter Fiabáne zdôraznil, že pre veľkú časť športov predstavuje areál, ak nie úplné, tak minimálne čiastočné riešenie ich nevyhovujúcich tréningových a súťažných podmienok. „Ak projekt zahŕňa viac ako 20 športov a vytvára im úplne regulárne podmienky na tréning aj súťaž, tak pre nás je to výsledok, o ktorý sme dlhodobo bojovali. A dlhodobý efekt, v tom zmysle, že mládež tu bude trénovať, športovať, súťažiť, že tu budú chodiť ľudia a urobí to Žiline aj určité meno, je pre mňa nespochybniteľný," dodal Fiabáne.
Za ideálnych podmienok by areál mohol prvých návštevníkov privítať ešte tento rok. Všetko však bude závisieť od rýchlosti získania jednotlivých povolení pre výstavbu. Viac informácií nájdete na postupne dopĺňanej web stránke www.sportcentrum.zirafa.sk.

28.05.09 21:51 -

Komentáre (0)

Žiadne príspevky.

Pridať príspevok

[tucny]tučný text[/tucny] [kurziva]kurzívka[/kurziva] [podciarknut]podčiarknutý text[/podciarknut] :-) :)) :-D :-( :*( ;-) :[ 8-O *super* *ups* *ee* :-!

Posledné z galérie

   
  
   

   
  
   

Najnovšie blogy

CVČ Žirafa Žilina Mesto Žilina Javorku
© 2009 created by Adam Krupa, all rights reserved for www.zirafa.sk