SPORTCENTRUM.zirafa.sk, žilinský všešportový areál

Aktuality

Poslanec Mestského zastupiteľstva a predseda Komisie školstva, mládeže a športu pri MZ Peter Fiabáne reagoval na článok šéfredaktora MY Žilinské Noviny M. FilekaŽilina vyplatí Trabelssieho firme milióny bez súťaže" zverejnený aj na  web stránke zilina.sme.sk .

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bol poslancami schválení projekt multifunkčného športového areálu na Karpatskej ulici. Týmto uznesením získalo vedenie mesta mandát na prípravu a uzavretie zmluvy, ktorá bude štartovným momentom pre výstavbu ŠportCentra. Proces prípravy projektu ako aj  obsah napadol v predchádzajúcom čísle týždenník My Žilinské noviny, pričom autor svoje tvrdenia postavil na neúplných a z môjho pohľadu nie úplne presných informáciách a tým postavil celý zámer do negatívneho svetla. Rád by som sa z pozície poslanca, predsedu Komisie školstva, mládeže a športu a aj ako športovca k problému vyjadril.

História zrodu a súčasnosť projektu

V decembri 2006 predal predchádzajúci primátor Ján Slota Športovú halu na Bôriku za 112 mil. Sk do súkromných rúk a hneď ich minul na splatenie dlhov mesta. Výsledkom tohoto kroku je, že naše mesto nemá pre halové športy vytvorené adekvátne podmienky. Prvá medializácia zámeru prebehla v októbri 2008 po uzatvorení ŠH na Bôriku. Odvtedy prešlo 8 mesiacov, kedy mohol do procesu prípravy vstúpiť ktokoľvek od poslancov až po prípadných ďalších investorov a priniesť na problematiku nový pohľad. Nestalo sa tak. Keďže sa vychádzalo z minima finančných prostriedkov, pôvodnou myšlienkou bolo postaviť veľmi jednoduché športovisko s najnutnejšou infraštruktúrou, bez diváckeho zázemia, určené pre tréningy a mestské súťaže. V tejto fáze malo byť financovanie zabezpečené z prostriedkov mestskej Žilinskej parkovacej spoločnosti s. r. o. Avšak po vyhodnotení dlhodobej prevádzky sa prijalo systémové riešenie v podobe multifunkčného športového areálu z výrazne vyššou životnosťou a nižšími prevádzkovými nákladmi, ale aj vyššou finančnou náročnosťou. V tejto fáze do projektu vstúpil podnikateľ G. T. ako spolumajiteľ parkovacej spoločnosti a doposiaľ jediný investor s reálnou ponukou financovania výstavby. A o tejto ponuke rozhodovali poslanci v predmetnom uznesení. S ním vedenie mesta dostalo mandát podnikať ďalšie kroky, ktoré sú ohraničené mantinelmi stanovenými v uznesení. Ich súčasťou je aj dotačná zmluva, ktorá by mala presne stanoviť všetky podmienky financovania a realizácie tohoto projektu.

Mesto nezaplatí 500 mil. Sk

Konštatovanie, že mesto zaplatí investorovi za 25 rokov 16,5 mil. € (500 mil. Sk), je nepresné a zavádzajúce. Ročná suma na pokrytie obstarávacích ako aj prevádzkových nákladov je vyrátaná na 830-tis. € (25 mil. Sk). O tie sa bude deliť mesto s budúcimi užívateľmi objektu, pričom schválené uznesenie počíta s reálnym ročným dopadom na mestský rozpočet na úrovni 331 939 € (10 mil. Sk) po dobu 20 rokov. Len pre porovnanie s ďalšími kapitolami služieb verejnosti v rozpočte na rok 2009: Mestské divadlo 664-tis. € (20 mil. Sk), Mestský hokejový klub (prevádzka štadióna) 597-tis. € (18 mil. Sk), Mestská krytá plaváreň 494-tis. € (14,9 mil. Sk). Ešte v roku 2008 smerovala v kapitole športu na prevádzku Športovej haly na Bôriku suma 199-tis. € (6 mil. Sk). To je však už minulosťou.

Koncesná zmluva

V článku, ktorý zverejnil týždenník MY Žilinské noviny, sa často spomína možnosť realizácie zákazky koncesným obstarávaním a uvádza sa príklad diaľnic. V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že na druhý balík diaľničných projektov má víťaz problém so zabezpečením financií a do tretieho balíka sa pre istotu prihlásil jeden záujemca a vyhlasovateľ chce posunúť termín uzavretia dúfajúc, že sa ešte niekto prihlási. Nechcem tým povedať nič viac ako to, že práve skúsenosť z PPP projektu na dialnice vyvoláva pri dnešnej situácii na finančných trhoch obavu o termíny realizácie, pričom časový faktor osobne vnímam v prípade športového areálu na Karpatskej ulici ako významný. Už nie je na čo čakať. O súčasnej ponuke mesto netvrdí, že je najlepšia, ale je jediná. Hovoriť o výhodnosti projektu len pre jednu stranu v štádiu, keď nie sú stanovené zmluvné podmienky, ale len rámec, je nezodpovedné a demagogické. Projekt ŠportCentra je podľa môjho názoru pozitívnym signálom, ktoré dáva vedenie mesta svojim občanom. Vyrieši katastrofálnu situáciu s halovými plochami v našom meste. Okrem nich sú v riešení zahrnuté aj ďalšie športy, ktoré vo voľnočasovej občianskej vybavenosti veľmi chýbajú. Znova sa tak k zmysluplnému tráveniu voľného času bude môcť vrátiť početná skupina mladých ľudí, ktorí súčasným stavom najviac trpia.

Verejná výzva poslancovi MZ Patrikovi Gromovi

Poslanec Patrik Groma sa v súvislosti s pripravovaným multifunkčným športovým areálom na Karpatskej ulici v týždenníku MY Žilinské noviny zo dňa vyjadril, že si myslí, že takýto športový komplex by sa dal postaviť aj za 50 mil. Sk. Vzhľadom na to, že ako poslanec mestského zastupiteľstva a ako verejný činiteľ váži slová a vie, čo hovorí, týmto ho verejne žiadam, aby do 30 dní zverejnil hodnoverné údaje o možnosti postavenia športového komplexu za ním uvedenú sumu, pričom zachová mierku i parametre plánovaného komplexu na Karpatskej ulici.

26.05.09 13:50 -

Komentáre (0)

Žiadne príspevky.

Pridať príspevok

[tucny]tučný text[/tucny] [kurziva]kurzívka[/kurziva] [podciarknut]podčiarknutý text[/podciarknut] :-) :)) :-D :-( :*( ;-) :[ 8-O *super* *ups* *ee* :-!

Posledné z galérie

   
  
   

   
  
   

Najnovšie blogy

CVČ Žirafa Žilina Mesto Žilina Javorku
© 2009 created by Adam Krupa, all rights reserved for www.zirafa.sk