SPORTCENTRUM.zirafa.sk, žilinský všešportový areál

Aktuality

   
  
   

Keďže v poslednom čase sa medializovali rôzne informácie k zámeru výstavby športového areálu na Karpatskej ulici, Mesto Žilina vydáva nasledujúce stanovisko:

- Po tom ako bývalé vedenie mesta nešťastne a neštandardne predalo starú športovú halu, rozvoj športu bol v Žiline vážne ohrozený. Preto mesto začalo túto kritickú situáciu riešiť. Na začiatku vo vlastnej réžii plánovalo postaviť 2 nafukovacie haly. Tento zámer sa neskôr zmenil na haly montované. Takéto riešenia by len z časti vyriešili vážnu absenciu priestorov na halové športy a športové aktivity Žilinčanov. Išlo by o dočasné a provizórne riešenie. Boli by pokryté len 3 športy a navyše by športovci a návštevníci nemali žiadne zázemie.

- Postupným riešením problému potreby športového areálu v Žiline sa dospelo až k možnosti a konkrétnej ponuke zrealizovať celý viacúčelový športový komplex v takom rozsahu a za takých podmienok, ako to bolo verejnosti predstavené a v konečnej fáze schválené mestským zastupiteľstvom. Areál nielen pokryje potreby už rozbehnutých športových aktivít, ale zároveň ponúkne ďalšie možnosti na rozvoj masového športu. Mesto samo na takúto investičnú akciu nemá peniaze a nemôže si ich ani požičať, lebo je na hranici úverového zaťaženia. Tento projekt konkrétne spočíva v tom, že súkromný partner postaví, dá do užívania, bude prevádzkovať a následne po dohodnutej dobe prevedie areál do vlastníctva mesta. Navrhovaný model realizácie je výhodný. Mesto bude uhrádzať len ekonomicky oprávnené náklady spojené s užívaním tohto areálu. Po uplynutí dohodnutej doby sa mesto stane vlastníkom celého areálu za 1 €. Zákon o verejnom obstarávaní sa na takúto formu projektu nevzťahuje.

- Dotácia v sume 829 847 € ročne (25 miliónov Sk) nie je príjmom investora, ale predstavuje dotáciu na ekonomicky oprávnené náklady s výstavbou, užívaním, prevádzkou a údržbou športového komplexu. Priamy dopad na rozpočet mesta je v skutočnosti menší, predstavuje 331 939 eur (10 miliónov korún). Ostatné finančné prostriedky pôjdu z rozpočtu CVČ Žirafa a z komerčných nájmov. (Len pre porovnanie, starú Športovú halu na Bôriku mesto dotovalo sumou 5,7 mil. Sk ročne, Zimný štadión je dotovaný sumou 18 mil. Sk a Mestská krytá plaváreň cca 15 mil. Sk)

- Je potrebné zdôrazniť, že zámer realizovať športový areál na Karpatskej ulici bol dlhodobo avizovaný, pripravovaný odbornou verejnosťou, drvivou väčšinou odsúhlasený mestským zastupiteľstvom, pričom nikto nebol proti zámeru.

- Pre Žilinčanov sa podarilo pripraviť jedinečný projekt viacúčelového športového areálu, ktorého súčasťou sú 4 kryté haly (medzi nimi aj ľadová plocha). Na celkovej ploche 7529 m2 je pripravené zázemie pre 23 športov, medzi ktorými sú aj také, ktoré v Žiline v minulosti vôbec nemali priestor.

Základné informácie o projekte:
INTERIÉR:

Počet krytých hracích plôch: 4 + priestor pre karate a džudo, tanečná sála - ľadová plocha, hokejbal/in-line, florbal/futsal, univerzálna plocha s lezeckou stenou
Počet šatní: 14 + ďalšie zázemie
Zastavaná plocha športovej haly: 6 652 m2
Zastavaná plocha zázemia: 904 m2
Celková zastavaná plocha: 7 529 m2
Hľadiská: 400 divákov
Ľadová plocha: ihrisko rozmerov 52 x 26 m
Hokejbal, in-line, lakros : ihrisko rozmerov 52 x 26 m
Florbal, futsal: ihrisko rozmerov 40 x 20 m
Viacúčelová hala: plocha rozmerov 35 x 15 m
Lezecká stena: výška 13 m, plocha 310 m2, 27 trás
Priestor pre džudo a karate: 240 m2
Tanečná sála: 120 m2
Bowling: bezšnúrový, 4 dráhy

EXTERIÉR:
Skate park: betónový, plocha 800 m2
Bikros, dĺžka trate: 300 m
Trial park: rôzne sekcie, plocha 800 m2
Športové využitie: 23 športov (lezenie, basketbal, bedminton, volejbal, tenis, nohejbal, džudo, karate, florbal, futsal, hádzana, hokejbal, in-line hokej, in-line korčuľovanie, lakros, hokej, korčuľovanie, krasokorčuľovanie, bowling, fitnes, skateboard, bikros, trial)

ĎALŠIE SLUŽBY:
Kaviareň
Požičovňa korčúľ
Brúsenie korčúľ
Požičovňa lezeckého vybavenia
Športová predajňa

URČENIE PROJEKTU:
Tréningové zázemie
Mestské súťaže
Celonárodné súťaže
Reprezentačné sústredenia a zápasy
Kempy
Voľnočasové aktivity širokej verejnosti

22.05.09 18:11 -

Komentáre (0)

Žiadne príspevky.

Pridať príspevok

[tucny]tučný text[/tucny] [kurziva]kurzívka[/kurziva] [podciarknut]podčiarknutý text[/podciarknut] :-) :)) :-D :-( :*( ;-) :[ 8-O *super* *ups* *ee* :-!

Posledné z galérie

   
  
   

   
  
   

Najnovšie blogy

CVČ Žirafa Žilina Mesto Žilina Javorku
© 2009 created by Adam Krupa, all rights reserved for www.zirafa.sk