SPORTCENTRUM.zirafa.sk, žilinský všešportový areál

Aktuality

   
  
   

Posledným úkonom, ale rozhodujúcim, pre odštartovanie realizácie projektu ŠportCentra bude hlasovanie poslancov Mestského zastupiteľstva. Tí už raz o projekte rozhodovali. V októbri minulého roka odsúhlasili prevod pozemku na Karpatskej ulici na Žilinskú parkovaciu spoločnosť. Týmto krokom fakticky odobrili ďalší rozvoj myšlienky športového areálu, nakoľko zámer získal svoju lokalitu. O tom či ostane iba pri zámere, alebo sa projekt aj zrealizuje opäť rozhodnú poslanci. Stane sa tak v pondelok 27. apríla 2009 na 21. zasadnutí Mestského zastupiteľstva. V programe rokovania je to bod č. 14 - Projekt multifunkčného športového areálu na Karpatskej. Návrh uznesenia a Dôvodovú správu čítajte nižšie. Predkladaný materiál má aj tri prílohy, ktoré nájdete tu: príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3.  

 Uznesenie č. ___/2009

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline

 I. schvaľuje projekt multifunkčného športového areálu na Karpatskej ajeho realizáciu podľa nasledovného:

1.

 • a) Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje založenie obchodnej spoločnosti bez majetkovej účasti mesta (pracovné označenie pre spoločnosť je "SPV").
 • b) Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje uzatvorenie zmluvy oposkytovaní dotácie medzi mestom ako poskytovateľom dotácie aSPV ako prijímateľom dotácie za nasledovných podmienok:
 • - výška dotácie max. 829.847.97 € ročne (t.j. 25.000.000,-Sk ročne)
 • - dotácia poskytovaná vmesačných splátkach
 • - možnosť každoročnej úpravy výšky dotácie ovýšku medziročnej inflácie, vyhlásenej Štatistickým úradom SR
 • - doba trvania zmluvy - od jej podpisu do roku 2029
 • - dotácia za obdobie od začatia prevádzky multifunkčného športového areálu na Karpatskej do 31.12.2009 valikvótnej výške zcelkovej výšky dotácie
 • - účelom dotácie ajej výšky bude platba za možnosť využitia objektu športového areálu na Karpatskej vrozsahu času, priestorov aorganizácií, určených Mestom Žilina vprílohe dotačnej zmluvy
 • - zmluva bude obsahovať klauzulu na ochranu investícií azakotvovať zmluvné pokuty pre prípad porušenia ustanovení dotačnej zmluvy
 • c) Mestské zastupiteľstvo vŽiline schvaľuje uzatvorenie zmluvy obudúcej kúpnej zmluve, vrámci ktorej sa mesto zaviaže na odkúpenie objekt športového areálu na Karpatskej pre prípad konkurzu, reštrukturalizácie alebo likvidácie SPV alebo pre prípad zániku dotačnej zmluvy
 • d) Mestské zastupiteľstvo vŽiline schvaľuje uzatvorenie zmluvy obudúcej kúpnej zmluve, vrámci ktorej získa mesto právo na odkúpenie objektu športového areálu na Karpatskej po uplynutí doby trvania dotačnej zmluvy za symbolické 1,-EUR
 • e) Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje uzatvorenie zmlúv na zabezpečenie pohľadávok, súvisiacich sfinancovaním projektu športového areálu na Karpatskej

Dôvodová správa

Mesto Žilina v súčasnosti nemá k dispozícii multifunkčné športové zariadenie, ktoré by mohli využívať športové organizácie a kluby ( napr. centrum voľného času Žirafa) na svoju činnosť. Športový komplex „Karpatská" má zastrešiť  19 športov (lezenie, basketbal, bedminton, volejbal, tenis, džudo, karate, hokejbal,  in-line korčulovanie, hokej, lakros, krasokorčuľovanie, korčuľovanie, bowling, fitnes, skate, bikros a trial). Vzhľadom na možnosti mesta Žilina a stav na finančnom trhu nemá mesto možnosť získať financovanie pre tento projekt (úverová zaťaženosť mesta, možnosti zabezpečenia). Financovanie projektu je zabezpečené na základe činnosti investora, ktorý vyrokoval podmienky získania finančných zdrojov od leasingovej spoločnosti. Na základe rokovaní medzi mestom Žilina, športovými subjektmi (najmä Centrum voľného času „Žirafa") a investorom sa dospelo k riešeniu, ktoré je popísané v materiáli tohto návrhu.

Materiál

 Realizácia športového areálu na Karpatskej:

Realizáciou tohto projektu dôjde k  založeniu obchodnej spoločnosti bez majetkovej účasti mesta (pracovné označenie pre spoločnosť je "SPV"). Na SPV by bol prevedený pozemok určený pre projekt športového areálu „Karpatská". Výstavba projektu by bola zabezpečená zo zdrojov získaných na základe leasingovej zmluvy. Prevádzkové a obstarávacie náklady a náklady spojené s užívaním objektu za nižšie sumy ako sú trhové by bolo zabezpečované na základe zmluvy o poskytovaní dotácie, pričom výška dotácie by bola 829.847.97 € (t.j.25.000.000,-Sk) za rok a doba trvania by bola 20 rokov. Dotácia bude poskytovaná zálohovo a po skončení kalendárneho roka sa v rámci vyúčtovania (náklady by boli vyúčtované  v súlade s prílohami č.1 a č.2 tejto dôvodovej správy podľa reálnych nákladov) určí jej reálna výška a uskutoční sa vrátenie časti dotácie alebo jej doplatenie, pričom pre nasledujúci rok sa poskytne dotácia vo výške podľa vyúčtovania z predchádzajúceho roku. Náklady by boli stanovené v súlade s prílohami č.1 a č.2 tejto dôvodovej správy. Objekt „Karpatská" by bol využívaný organizáciami pôsobiacimi v oblasti športu na území mesta Žilina v rozsahu času, priestorov a organizácií, určených Mestom Žilina  v prílohe dotačnej zmluvy Súčasťou zmluvných dokumentov by boli aj dokumenty, ktoré bude vyžadovať financujúca inštitúcia (leasingová spoločnosť). Uzatvorila by sa zmluva o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej získa mesto právo na odkúpenie objektu „Karpatská" po uplynutí doby trvania dotačnej zmluvy za symbolické 1,-EUR. 

 V tomto prípade by išlo o „PPP" projekt, kde by mesto získalo právo využívať športový komplex bez potreby okamžitého financovania jeho výstavby. Dotácia by slúžila na krytie prevádzkových a obstarávacích nákladov a nákladov spojených s užívaním objektu v rozsahu potrieb mesta za nižšie sumy ako sú trhové subjektmi určenými mestom. Po ukončení doby trvania zmluvy o poskytovaní dotácie by sa mesto stalo vlastníkom objektu za symbolickú sumu 1,-EUR.

Pri tomto modeli financovanie mesto získa vlastnícke právo k objektu  športového areálu „Karpatská" a v zásade si rozloží splácanie hodnoty objektu do dlhodobého časového horizontu a zároveň si zabezpečí možnosť jeho plného využívania.

Materiál bol prerokovaný Mestskou radou v Žiline.

Fiškálny dopad na rozpočet mesta bude 331 939.19,- € ročne, t.j. 10 000 000,- Sk ročne po dobu 20 rokov.

24.04.09 20:16 -

Komentáre (4)

 
Napísal - 02.09.09 12:51  Odpovedať

 
Napísal - 28.04.09 09:28  Odpovedať

 
Napísal pumica - 25.04.09 19:24  Odpovedať

No, je to fajn napad budem to mat rovno pod oknami lebo byvam na zvolenskej 8, budem to mat blizko kedze rada sportujem a tak je to fajn napad ale ma to negativa.Nebudem vidiet , teda nebudem mat vyhlad na malu fatru a tak, a bude sem chodit strasne vela mladych cize nevychovanych ludi bude tazsie si ustrazit auto v poriadku aj ked bude odparkovane pod oknami, a to parkovanie este: dufam ze bude dost miesta na parkovanie pre to centrum lebo ak sa tam budu robit nejake akcie v tom centre tak to bude o nerva ved uz teraz nemame kde parkovat po 19.00 bolo by fajn keby ste aspon to parkovanie domysleli a potom nejake nocne policajne hliadky (az sa nemocu tie detiska okolo nasich aut v okoli na parkoviskach pri panelakoch) lebo oni nakecaju ze niekde nieco chodia kontrolovat ked su z niekym dohodnuty a nechodia skoro vobec. No takze asi tak.

 
Napísal - 26.04.09 19:31  Odpovedať

Pridať príspevok

[tucny]tučný text[/tucny] [kurziva]kurzívka[/kurziva] [podciarknut]podčiarknutý text[/podciarknut] :-) :)) :-D :-( :*( ;-) :[ 8-O *super* *ups* *ee* :-!

Posledné z galérie

   
  
   

   
  
   

Najnovšie blogy

CVČ Žirafa Žilina Mesto Žilina Javorku
© 2009 created by Adam Krupa, all rights reserved for www.zirafa.sk